• Prodejní cena 398.840 Kč
    Pozemek p. č. 272/2, v k. ú. Borovnička, obec Borovnička, okres Trutnov, je situován v zastavěné, okrajové části obce Borovnička. Plocha pozemku je 1.534 m2. Pozemek je v mírně sklonitém terénu s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci, která je ve vlastnictví kraje. V obci Borovnička je možné napojení na elektrickou energii a obecní vodovod. Obec nemá platnou územně plánovací dokumentaci, opatřením obecné povahy dle § 59 stavebního zákona má stanoveno zastavěné území. Pozemek p. č. 272/2 je v souladu s vydaným opatřením obce Borovnička a nachází se v zastavěném území - tedy je určen pro výstavbu rodinného domu.
CZECH TOP 100 Ocení KVALITNÍ FIRMA 2010 Certifikát ISO TUV Nord

Ekonomické stavby - chrání životní prostředí

Ekonomické stavby mají zavedený systém řízení ochrany životního prostředí dle norem ISO 14000. Jako symbol ochrany životního prostředí si zvolily strom Prunus Subhirtella "Pendula". Tento strom vysazují Ekonomické stavby ke každému dokončenému rodinnému domu.

Firma roku 2008 a 2009 v polsku

Ekonomické stavby - firma roku

Ekonomické stavby jako stavitel rodinných domů již podruhé za sebou získaly titul Firma roku na polském trhu. Jedná se o prestižní ocenění z rukou polské Akademie věd. Ekonomické stavby tento titul získaly především díky inovativnosti, etice a pozitivnímu přístupu ke klientovi.

Strom života ES

Ekonomické stavby - chrání životní prostředí

Ekonomické stavby mají zavedený systém řízení ochrany životního prostředí dle norem ISO 14000. Jako symbol ochrany životního prostředí si zvolily strom Prunus Subhirtella "Pendula". Tento strom vysazují Ekonomické stavby ke každému dokončenému rodinnému domu.

Dům roku 2010 a 2011 Podporujeme sdružení Borůvka

Ekonomické stavby - pomáhají sdružení Borůvka

Ekonomickým stavbám není lhostejný osud našich handikapových spoluobčanů. Proto jsou Ekonomické stavby dlouholetým partnerem občanského sdružení Borůvka. Pracovníci Ekonomických staveb se pravidelně setkávají s handikapovanými dětmi v sídle sdružení v Borovanech.